Gyakornoki felhívás a 2018. évre

Gyakornoki felhívás a 2018. évre

Színházszakmai, művészetelméleti, kommunikációs és nyelvészeti gyakornokság

A Független Színház gyakornokok jentkezését várja, hetente 10 órás munkavégzésre a Roma hősök – II. Nemzetközi Roma Storytelling Fesztivál szervezői, megvalósítói és utánkövetési munkálataihoz, valamint Roma Színházi Oktatási Módszertan létrehozása körüli művészetelméleti munkafolyamatok elvégzése céljából.

Gyakornokokat az alábbi szakokról várunk
 •  Színháztörténet, vagy színháztudomány;
 •  Kommunikáció;
 •  Bölcsészettudományok – angol, bolgár és román szakokról;
 •  Kulturális menedzser hallgatók, illetve akik hosszú távon foglalkoznának a témával.

Elvárások
 • A drámairodalom és az előadóművészetek iránti érdeklődés;
 • Legalább középfokú angol, bolgár, vagy roman nyelvtudás;
 • Jó kommunikációs készség, pontosság, precizitás.

Vállalások
 • Partneri együttműködés;
 • Eszközök a zavartalan munkavégzéshez – budapesti – helyszínen;
 • Objektív elvárás-rendszer;
 • Rugalmas munkavégzés, lehetőség az otthoni munkavégzésre;
 • Szakmai mentorálás, havi-heti-napi szintű munkamegbeszélés és kiértékelés;
 • Költségtérítés.

Jelentkezni önéletrajz és motivációs level megküldésével 2018. február 21-ig lehet a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu e-mail címen.

Bővebb információt a 06.20.390.5403-as telefonszámon lehet kérni.

A jelentkezőket az elő-válogatást követően, 2018. február 22-23-án személyes elbeszélgetésre hívjuk.

A kiértesítés és szerződés-kötés 2018. február 28-án történik, a munka kezdete 2018. március 1-jén veszi kezdetét és 2018. június 3-ig tart.

Kölcsönös elégedettség esetén az együttműködés díjazás ellenében meghosszabbítható.

Roma hősök a színpadon és mindennapokban

Roma hősök a színpadon és mindennapokban

Osztatlan sikerrel zárult az első Roma Storytelling fesztiválra épülő módszertan mentén megvalósuló workshop-sorozat

2017. júliusában megrendezett Roma Hősök – I Nemzetközi Roma Storytelling Fesztiválkeretében bemutatkozó európai roma alkotók jelenkori, példamutató roma emberek történeteit feldolgozó alkotásainak videós felvételei és a művészekkel közösen megfogalmazott vázlat alapján a Független Színház munkatársai oktatási módszertant hoztak létre. Célunk volt láthatóságot biztosítani a roma színház alig ismert értékeinek, az európai roma közösségek kihívásainak, illetve az ezekre a kihívásokra adott, felelősséget vállaló és változást hozó emberek válaszainak, melyek a roma közösségek tagjainak és a többség számára egyaránt példaként szolgálhatnak.

A módszertant első körben próbaworkshop keretében teszteltük és a résztvevők visszajelzései alapján tökéletesítettük. A kifejlesztett módszertan mentén tartottunk workshopot roma fiatalokat tömörítő szakkollégiumok, civil kezdeményezések, iskola tagjai valamint kommunikáció szakos egyetemisták számára. A workshop témája valamennyi csoport számára izgalmas volt, így a csoportvezetők és a résztvevők igazán várták, hogy elvigyük hozzájuk a foglalkozásokat.

Annak érdekében, hogy minden foglalkozás a résztvevők igényeinek megfelelő módon valósulhasson meg, a csoportvezetőkkel előzetes interjúkat készítettünk. A kapott információk alapján a trénerek véglegesítették az egyes foglalkozások csoportra szabott szakmai terveit. Így mindegyik alkalom különböző módon valósulhatott meg. Ugyanakkor voltak olyan tevékenységek és szempontok, amelyek mindegyik alkalom során előtérbe kerültek.

Valamennyi workshopon közösen gyűjtöttük össze a résztvevőkkel, hogy mik a hősök általános jellemzői. Ezután közösen megállapítottuk, hogy bár a roma színháznak több, mint 130 éves múltja van és ma is a legtöbb európai országban dolgoznak profi, roma színházi alkotók, mégis alig tudunk róluk bármit. A módszertannak köszönhetően most négy – korábban magyarul egyáltalán nem elérhető, az idei fesztiválon bemutatkozó – színdarab egyes részleteinek videós feldolgozását tekinthették meg a résztvevők. Majd eldönthették, hogy a négy színdarab közül melyikkel szeretnének behatóbban foglalkozni. Kiscsoportos munka során a résztvevők a színdarabok szövegének részletei, a releváns társadalmi kontextusok és kérdések mentén fogalmazhatták meg maguk számára, hogy miről szól az adott hős története, és milyen üzenetet közvetít, illetve milyen kérdéseket vet fel számukra. Mi lehet a veszélye és előnye annak, ha vállalom az identitásomat? Hogyan lehet érvényesíteni érdekeinket a hatalommal vagy akár a saját családunk akaratával szemben? Hogyan lehet egy népírtás áldozataként is aktív állmapolgárnak lenni, és hangot adni egy elhallgattatott közösség történeteinek? A négy színdarabhoz kapcsolódó kiscsoportos munkák eredményeit a csoportok tagjai egymás számára bemutatták, amit több esetben parázs viták követtek. A fiatalok számára nem csak négy dráma, de négy cigány közösség és négy saját értékei mentén elkötelezett ember példája is ismertté vált.

A második workshop során néhány esetben a drámák alkotóival készült videóinterjúkat is megnéztük, illetve minden esetben megosztottuk egymással saját hőstetteinket, valamint a számunkra meghatározó hősök történeteit. A fiatalok sokszor elsőre nehezen hitték el, hogy az ő környezetükben is élnek hősök, sőt, nekik is lehetnek hőstörténeteik. Azonban kis idő elteltével záporozni kezdtek a történetek. Szülőkről, nagyszülőkről, tanárokról és saját magukról. Azokat a történeteket amelyek a legtöbb résztvevő számára izgalmasak voltak, kis csoportokban kreatív eszközökkel feldolgozták, majd a létrejövő írásokat, videókat, jeleneteket bemutatták egymás számára. Az alkotások közül néhány a Roma Hősök blogon publikálásra is került – ugyanis nem csak hősöket tudunk találni bárhol, ha igazán keresünk, de rövid idő alatt olyan alkotásokat is létre tudnak hozni fiatalok, amit a nagyvilágnak is érdemes megismernie. Tehát a workshop-sorozat keretében nem csupán a magasművészetet vittük el a közösségekbe, de a közösségek tagjai is el tudták juttatni történeteiket több ezer emberhez.

Azt tapasztaltuk, hogy a pozitív megközelítés nagyon ösztönzően hatott a fiatalokra. Végre találkoztak egy programmal, ami hősöket és nem csak áldozatokat mutatott be számukra, trénerekkel, akik az ő történeteikre voltak kiváncsiak, nem akarták megmondani nekik a tutit, hanem ahhoz segítették hozzá őket, hogy saját maguk számára fontos történeteket az általuk választott módon tudják megfogalmazni és bemutatni. A Workshop-sorozat összesen 202 fiatalhoz ért el 2017. őszén.

A téma és a közös aktivitások iránt leginkább elkötelezett nyolc fiatal decemberben 5 napos közös workshopon is részt vettek. Ennek során elmélyedhettek a storytelling műfajában, az európai cigány drámairodalmi-, és színházi előadások megismerésében, a fiatalok körül élő, vagy általuk ismert értékvezérelt, példamutató emberek portréinak megrajzolásában, illetve saját kreatív akciókat tervezhettek és valósíthattak meg.

A nem formális oktatáson kívül a módszertan az egyetemi oktatásban is megjelent. Az ELTE BTK Kommunikáció-, és Médiatudomány Tanszéken ugyanis nem csak workshop valósult meg. Müllner András “Kommunikációs esettanulmányok” tantárgy keretén belül fél évet szentelt a 4 színdarab, azok hátterének valamint a fesztivál médiakommunikációjának feldolgozására.

A tapasztalatok bizonyították, hogy a roma színházi alkotóknak munkájának nem csak a színházakban, hanem az oktatásban is helye van. A nem formális, megerősítő fókuszú workshopokon csakúgy, mint az akadémiai területen. És ami talán ennél is fontosabb, számos roma fiatal számára bizonyította, igenis vannak hőseik, akiknek lehet követni a példáját. Sőt ők maguk is tudnak saját értékeik mentén döntéseket hozó, felelősséget vállaló, saját életük, szűkebb vagy tágabb környezetük életében változást hozó emberekként élni.

Konkrét visszajelzések a résztvevőktől

Roma szakkollégisták

Többet akarnak tudni a roma drámákról, több alkotással akarnak megismerkedni

„Nekem ebből több kellene, ezeket a témákat még nyitnám ki magamban” (Salgótarján);

„Miért van az, hogy ezek nem közkincsek? Miért 25 éves koromra kell megtudnom, hogy vannak ilyenek? Ezekkel motiválni lehetne a romákat, hogy tovább tanuljanak. Elhiszem, hogy van kiút ebből a szarból!” (Pécs)

A még élő drámai hősök inspirálták őket több és nagyobb volumenű aktívitások kifejtésére

„Tök jó látni, hogy a művészettel mekkora hatást lehet elérni, én is ezt szeretném csinálni, pozitív képet mutatni a romákról, pl.: filmekkel.” (Nyíregyháza)

Identitásuk erősödött, cigányságukból fakadó szégyenérzet csökkent

Vállaljuk a cigányságunkat és ne szégyelljük, hogy honnan jöttünk. (Dr. Ámbédkar)

„Nehéz volt felvállalni az identitásom. Feltettem a kérdést, hogy mi alapján határozom meg magam. Rájöttem, hogy a családom, a barátaim értékesek, tehetségesek, aztán felvállaltam magam.” (Romaversitas)

Erősítette a csoportkohéziót

“Elfogadás, odafigyelés, tisztelet. Ez volt velem ma, én ezt nem is értem, hogy lehetett” (Hajdúhadház)

“Eddig dzsihád volt közöttünk, de ti összehoztatok minket.” (Miskolc, Görögkatolikus)

Hitoktatók körében “Nem mentem el a gyülekezetembe, mert ott nincs egyetlen roma se, és bár itt nem hangzott el Isten neve, az ő dolgait cselekedtük” (RefoRom)
Csoportvezetők körében  Egy olyan közeget hoztatok létre egy olyan témában, egy olyan célcsoportnak, akik számára szerintem nem létezett eddig itthon olyan forma, amiben ezt a komplex világot magukban és maguk körül értelmezhették volna. Ezzel a rövid megállással és rátekintéssel talán, sőt, biztosan, úgy mehetnek tovább, hogy tudatosabb, önmagukat és a világot jobban értőbb, önbizalommal teli roma hős fiatalok lesznek.” (Kovács Annamária, Hajdúhadház)

Hogyan tovább…
 • 2018-ban megrendezzük a II. Roma hősök – Nemzetközi Roma Storytelling Fesztivált a Stúdió K Színházban, immár nyolc európai alkotó részvételével.
 • Az alkotások filmes és szöveges anyagainak felhasználásával kibővített módszertani anyagot hozunk létre.
 • Hat fő, 16-22 éves kortárs trénert képzünk, akik a következő években workshopokat tudnak tartani, 2018-ban legalább 10 intézményben.
 • Tíz fő egyetemi tanár számára adjuk át a módszertant és valamennyi háttéranyagot, hogy cigány színházi önreprezentáció témakörben képesek legyenek fél éves egyetemi tananyagot összeállítani.