Futó pályázatok

ERASMUS+

PROJEKT NEVE

Roma Heroes in Streets of European Cities

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

Négy művészeti és oktatási területen működő roma színház Budapesten, Rómában, Bukarestben és Sevillában – az utcára viszi a színházat! Olyan innovatív módszereket gyűjtünk össze, mint a szabadtéri színház, utcai előadások, tematikus városi séták és storytelling, és ezeket a módszertanokat nyilvánossá tesszük.

Olyan történeteket fogunk gyűjteni, amelyek rávilágítanak a roma közösségek szerepére városaink múltjában és jelenében, valamint a befogadó, sokszínű, demokratikus társadalmak fontosságára, a szegregáció és az autoriter rezsimek veszélyére. A történetek alapján színházi darabokat készítünk, melyeket szabadtéri előadások keretében mutatunk be az adott történetekhez kapcsolódó közterületeken. Az előadások tervezésébe és megvalósításába országonként 4 fiatal roma és nem roma fiatalt vonunk be, akik hazai offline és nemzetközi online képzésben is részesülnek. Az előadásokat videóra rögzítjük, hogy a szélesebb európai közönség és a következő generációk számára is elérhetővé váljanak. Országonként 4 fiatal roma és nem roma kortárs trénert is bevonunk, akik hazai és nemzetközi képzésben is részesülnek, és részt vesznek az előadásokon alapuló módszertan kidolgozásában, majd a szabadtéri workshopok megvalósításában.

A projektet az Európai Unió Erasmus+ keretprogramja támogatja. 

Visegrad Fund

PROJEKT NEVE

ROMA THEATER – SECRET TREASURY OF VISEGRAD COUNTRIES

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

A projekt célja a roma színházak láthatóságának biztosítása a V4 régióban. A projekt során a régió roma színházi alkotói számára biztosítjuk a mobilitást, bemutatjuk a darabjaikat a partnerországokban, valamint a darabok videófelvételével és a projektvezető által létrehozott roma színházi archívumba való kerüléssel segítjük művészi alkotásaik védelmét és lehetővé tesszük akadémikusok számára is, hogy hozzáférjenek az alig ismert roma színház és irodalom értékeihez.

A projekt a Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

Creative Europe

PROJEKT NEVE

European Roma Theater – Contemporary Cultural Heritage Shapes Our Future

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

Számos európai országban vannak professzionális roma színházak és színházi szakemberek, ám ezek rendkívül elszigeteltek gyakorlatilag láthatatlanok a mainstream számára. A roma színház értékes múlttal rendelkezik a 19. század óta, ám ezek az értékek gyakran ismeretlenek. A roma színházi alkotók, alkotócsoportok szinte semmilyen nemzetközi hálózattal nem tendelkeznek, nincs jelentős kapcsolatuk a mainstream színházi szakmával, nem ismernek olyan innovatív üzleti modelleket és technikákat, amelyek szakmai munkájukat fenntarthatóbbá tehetnék, és több embert érhetnek el.

A projekt keretén belül fontos hangsúlyt kap az európai roma alkotók együttműködésének megerősítése, az új színházi alkotások létrehozásának ösztönzése, és a roma színház láthatóságának biztosítása, hiszen a mainstream színházi szakma is egyre inkább érdekelt a roma önreprezentáció tekintetében.

 

A projekt legfőbb céljai:

⦁ A roma színházi alkotók hálózatának megerősítése európai szinten, ideértve a terjesztéssel kapcsolatos kapacitásaik fejlesztését.

⦁ Roma színházi alkotók és munkájuk mobilitásának és láthatóságának biztosítása különböző európai országokban.

⦁ A közönség fejlesztése a roma színház értékeivel, a roma közösségek társadalmi helyzetével kapcsolatban, és interaktív módon a színházi diskurzusban való részvétel segítése.

⦁ Az alkotások rögzítése, a digitális anyagok marketing, oktatási és archiválási célú felhasználása.

⦁ Egyetemi oktatók, művészek és trénerek képzése a roma drámairodalom és színház értékéről, társadalmi és esztétikai vonatkozásairól a szakmai munkájuk támogatása érdekében.

⦁ Olyan művészeti vezetők, producerek, menedzserek új generációjának kiépítése, akik alapvető ismeretekkel rendelkeznek a roma művészetről és a történelemről, hogy a kisebbségek érdekeit is képviselhessék a kulturális szcénában.

⦁ Az Európai Roma Színház szakmai alapjainak meghatározása

A program az Európai Unió Kreatív Európa támogatásával valósul meg.

ERASMUS+

Lezárult!

PROJEKT NEVE

(Roma) Heroes in Theater, Education and Everyday Life

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

A projekt során a Független Színház által 2017-ben létrehozott Roma Hősök oktatási anyagot, módszertant fejlesztettük tovább a 3 partner segítségével, és hoztunk létre, egy nemzetközi szinten is használható oktatási módszertant. Mindhárom partnerünk résztvevő volt előadóként a 2017-es vagy 2018-as Roma Hősök Nemzetközi Storytelling Fesztiválon, így a módszertan alapvetően az ő saját darabjaikra is épül. Ráadásul mindhárom partner eltérő korosztályú és képességű fiatalokkal dolgozik, így a módszertan egy olyan váz, amely könnyen adaptálható eltérő, speciális igényű csoportok számára is. A létrejövő anyaghoz a projekt során minden partner képzett 4-4 kortárs trénert, akik a jövőben képesek lesznek a módszertan alapján workshopok tartására roma és nem roma fiatalok számára iskolai vagy informális csoportokban.

Az elkészült tanulmány ide kattintva érhető el: Foundation_bricks_HU

A program az Európai Unió Erasmus+ támogatásával valósul meg.

FEST

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Storytelling in Youth Work and Academic Education

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

  • Zalka Csenge
  • Mihaela Dragan
  • Ursula Mainardi
  • Sebastian Spinella

PROJEKT RÖVIDEN

2020 februárjában a Független Színház Magyarország kétnapos képzést szervez, amelynek célja a történetmesélés fontosságának hangsúlyozása a formális és nem formális oktatásban, különös tekintettel a sérülékeny csoportok, például a roma emberek megértésére.

A képzés során 12 ifjúsági munkást és 4 egyetemi tanárt ismertetünk meg a storytelling műfajának alkalmazhatóságával, hiszen számos kutatás bizonyította már, hogy a formális és nem formális oktatás során is sokkal hatékonyabb módszer a saját, személyes történeteken keresztüli ismeretátadás, mint a társadalmi-szociális tények és adatok átadása.

Meghívásunkra 4 roma és nem roma storyteller érkezik képzést tartani. Beszélnek munkájuk technikai és szakmai oldaláról, valamint az önérdekképviselet fontosságáról.

A program a Federation for European Stroytelling – FEST támogatásával valósul meg.

A pályázat már lezárult.

SUMMA ARTIUM

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Független Színház Magyarország komplex, európai szintű kulturális működése

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

A két Roma Hősök Nemzetközi Storytelling Fesztivál és az idei év kamaraszínházi fesztiválja után újabb kamaraszínházi fesztivált szervezünk 2020-ban. Összesen 8 alkotás kerül bemutatásra és rögzítésre Európa országaiból, melyek a korábbi fesztiválokon elkészült anyagokkal együtt egy roma színházi archívum részét fogják képezni.

Több, a fesztiválhoz kapcsolódó előkészítő munkálat is a projekt keretén belül zajlik majd. A projekt során felújítjuk „THM” c. előadásunkat is, melyet a 2020-ban rendezett „Roma hősök” – IV. Nemzetközi Roma Színházi Fesztiválon mutatunk be.

Durst Judit kulturális antropológus több mint egy évtizede kutatja többek között az uzsora intézményét Borsod megyei falvakban. 2015-ben a Független Színház rendelkezésére bocsátotta a közel 30 uzsorással készített mélyinterjú hanganyagát azzal a céllal, hogy az interjúkat adók integritását megőrizve színdarabot írhassunk, és azt bemutassuk.

A történet megmutatja a hátrányos helyzetű magára hagyott települések és azon belül is a roma közösségek kiszolgáltatottságát, ahol csak az uzsorás nyújt a többség számára hitellehetőséget, és ahol a hátrányos helyzetű emberek „polgárosodására” leginkább kézenfekvő lehetőség az informális pénzkölcsönzői tevékenység elindítása – ugyanis a pénzpiac pangása és a felvevőkereslet hiánya miatt más kereskedelmi tevékenységek legtöbbször életképtelennek bizonyulnak.

A program a Summa Artium Kultúratámogató Magánalap támogatásával valósul meg.

VISEGRAD FUND

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Roma Theater – Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

ARA Art (Csehország)

The State Scientific Librarz in Prešov (Szlovákia)

PROJEKT RÖVIDEN

Habár a roma színház százados múltra tekint vissza, és jelenleg is aktív roma színházak működnek Európa-szerte, a kulturális és oktatási fősodorban ezeknek nincs releváns láthatósága, és a kezdeményezések szinte minden esetben elszigeteltek.

A projekt során Prágában, Eperjesen és Budapesten is bemutatásra kerül a partnerek egy-egy előadása, kiállítása. A cseh partner számos professzionális színházi előadást készített és mutatott be, de ez az első alkalom, hogy egymás országában játszhatjuk előadásainkat. A szlovák partner rendelkezik a régióban a leggazdagabb – de alig ismert – gyűjteménnyel a roma kultúráról, illetve néhány irodalmi munkát dramatizált, színpadra is állított.

Mivel ezekben az országokban a romák társadalmi és történelmi összefüggései hasonlóak, az előadások és a gyűjtött kulturális örökség mindegyikben releváns, és az országokban történő közös terjesztése sokkal erősebb hatást gyakorolhat, mint az elkülönített nemzeti szintű kezdeményezések.

A program a Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

european cultural foundation

Lezárult!

PROJEKT NEVE

European Family

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Sonia Carmona Tapia, Lakatos Lucia, Richard O’Neill, Sebastiano Spinella

PROJEKT RÖVIDEN

A projekt során egy online színházi videósorozatot hoztunk létre, amely bemutatja egy többnemzetiségű roma család életét, amelynek tagjai különböző régiókban, országokban élnek, és a jelenlegi, a koronavírus okozta bizonytalan helyzetben különböző kihívásokkal néznek szembe az oktatással, a digitális eszközökkel, a lakhatással, a foglalkoztatással és más kérdésekkel kapcsolatban. Az innovatív művészi formátum Európa-szerte összekapcsolja a roma művészeket, és elér olyan közönséget is, amelyet a „hagyományos” színház nem képes.

Creative Europe

PROJEKT NEVE

European Roma Theater – Contemporary Cultural Heritage Shapes Our Future

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

Számos európai országban vannak professzionális roma színházak és színházi szakemberek, ám ezek rendkívül elszigeteltek gyakorlatilag láthatatlanok a mainstream számára. A roma színház értékes múlttal rendelkezik a 19. század óta, ám ezek az értékek gyakran ismeretlenek. A roma színházi alkotók, alkotócsoportok szinte semmilyen nemzetközi hálózattal nem tendelkeznek, nincs jelentős kapcsolatuk a mainstream színházi szakmával, nem ismernek olyan innovatív üzleti modelleket és technikákat, amelyek szakmai munkájukat fenntarthatóbbá tehetnék, és több embert érhetnek el.

A projekt keretén belül fontos hangsúlyt kap az európai roma alkotók együttműködésének megerősítése, az új színházi alkotások létrehozásának ösztönzése, és a roma színház láthatóságának biztosítása, hiszen a mainstream színházi szakma is egyre inkább érdekelt a roma önreprezentáció tekintetében.

 

A projekt legfőbb céljai:

⦁ A roma színházi alkotók hálózatának megerősítése európai szinten, ideértve a terjesztéssel kapcsolatos kapacitásaik fejlesztését.

⦁ Roma színházi alkotók és munkájuk mobilitásának és láthatóságának biztosítása különböző európai országokban.

⦁ A közönség fejlesztése a roma színház értékeivel, a roma közösségek társadalmi helyzetével kapcsolatban, és interaktív módon a színházi diskurzusban való részvétel segítése.

⦁ Az alkotások rögzítése, a digitális anyagok marketing, oktatási és archiválási célú felhasználása.

⦁ Egyetemi oktatók, művészek és trénerek képzése a roma drámairodalom és színház értékéről, társadalmi és esztétikai vonatkozásairól a szakmai munkájuk támogatása érdekében.

⦁ Olyan művészeti vezetők, producerek, menedzserek új generációjának kiépítése, akik alapvető ismeretekkel rendelkeznek a roma művészetről és a történelemről, hogy a kisebbségek érdekeit is képviselhessék a kulturális szcénában.

⦁ Az Európai Roma Színház szakmai alapjainak meghatározása

A program az Európai Unió Kreatív Európa támogatásával valósul meg.

ERASMUS+

Lezárult!

PROJEKT NEVE

(Roma) Heroes in Theater, Education and Everyday Life

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

A projekt során a Független Színház által 2017-ben létrehozott Roma Hősök oktatási anyagot, módszertant fejlesztettük tovább a 3 partner segítségével, és hoztunk létre, egy nemzetközi szinten is használható oktatási módszertant. Mindhárom partnerünk résztvevő volt előadóként a 2017-es vagy 2018-as Roma Hősök Nemzetközi Storytelling Fesztiválon, így a módszertan alapvetően az ő saját darabjaikra is épül. Ráadásul mindhárom partner eltérő korosztályú és képességű fiatalokkal dolgozik, így a módszertan egy olyan váz, amely könnyen adaptálható eltérő, speciális igényű csoportok számára is. A létrejövő anyaghoz a projekt során minden partner képzett 4-4 kortárs trénert, akik a jövőben képesek lesznek a módszertan alapján workshopok tartására roma és nem roma fiatalok számára iskolai vagy informális csoportokban.

Az elkészült tanulmány ide kattintva érhető el: Foundation_bricks_HU

A program az Európai Unió Erasmus+ támogatásával valósul meg.

FEST

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Storytelling in Youth Work and Academic Education

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

  • Zalka Csenge
  • Mihaela Dragan
  • Ursula Mainardi
  • Sebastian Spinella

PROJEKT RÖVIDEN

2020 februárjában a Független Színház Magyarország kétnapos képzést szervez, amelynek célja a történetmesélés fontosságának hangsúlyozása a formális és nem formális oktatásban, különös tekintettel a sérülékeny csoportok, például a roma emberek megértésére.

A képzés során 12 ifjúsági munkást és 4 egyetemi tanárt ismertetünk meg a storytelling műfajának alkalmazhatóságával, hiszen számos kutatás bizonyította már, hogy a formális és nem formális oktatás során is sokkal hatékonyabb módszer a saját, személyes történeteken keresztüli ismeretátadás, mint a társadalmi-szociális tények és adatok átadása.

Meghívásunkra 4 roma és nem roma storyteller érkezik képzést tartani. Beszélnek munkájuk technikai és szakmai oldaláról, valamint az önérdekképviselet fontosságáról.

A program a Federation for European Stroytelling – FEST támogatásával valósul meg.

A pályázat már lezárult.

SUMMA ARTIUM

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Független Színház Magyarország komplex, európai szintű kulturális működése

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

PROJEKT RÖVIDEN

A két Roma Hősök Nemzetközi Storytelling Fesztivál és az idei év kamaraszínházi fesztiválja után újabb kamaraszínházi fesztivált szervezünk 2020-ban. Összesen 8 alkotás kerül bemutatásra és rögzítésre Európa országaiból, melyek a korábbi fesztiválokon elkészült anyagokkal együtt egy roma színházi archívum részét fogják képezni.

Több, a fesztiválhoz kapcsolódó előkészítő munkálat is a projekt keretén belül zajlik majd. A projekt során felújítjuk „THM” c. előadásunkat is, melyet a 2020-ban rendezett „Roma hősök” – IV. Nemzetközi Roma Színházi Fesztiválon mutatunk be.

Durst Judit kulturális antropológus több mint egy évtizede kutatja többek között az uzsora intézményét Borsod megyei falvakban. 2015-ben a Független Színház rendelkezésére bocsátotta a közel 30 uzsorással készített mélyinterjú hanganyagát azzal a céllal, hogy az interjúkat adók integritását megőrizve színdarabot írhassunk, és azt bemutassuk.

A történet megmutatja a hátrányos helyzetű magára hagyott települések és azon belül is a roma közösségek kiszolgáltatottságát, ahol csak az uzsorás nyújt a többség számára hitellehetőséget, és ahol a hátrányos helyzetű emberek „polgárosodására” leginkább kézenfekvő lehetőség az informális pénzkölcsönzői tevékenység elindítása – ugyanis a pénzpiac pangása és a felvevőkereslet hiánya miatt más kereskedelmi tevékenységek legtöbbször életképtelennek bizonyulnak.

A program a Summa Artium Kultúratámogató Magánalap támogatásával valósul meg.

VISEGRAD FUND

Lezárult!

PROJEKT NEVE

Roma Theater – Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

ARA Art (Csehország)

The State Scientific Librarz in Prešov (Szlovákia)

PROJEKT RÖVIDEN

Habár a roma színház százados múltra tekint vissza, és jelenleg is aktív roma színházak működnek Európa-szerte, a kulturális és oktatási fősodorban ezeknek nincs releváns láthatósága, és a kezdeményezések szinte minden esetben elszigeteltek.

A projekt során Prágában, Eperjesen és Budapesten is bemutatásra kerül a partnerek egy-egy előadása, kiállítása. A cseh partner számos professzionális színházi előadást készített és mutatott be, de ez az első alkalom, hogy egymás országában játszhatjuk előadásainkat. A szlovák partner rendelkezik a régióban a leggazdagabb – de alig ismert – gyűjteménnyel a roma kultúráról, illetve néhány irodalmi munkát dramatizált, színpadra is állított.

Mivel ezekben az országokban a romák társadalmi és történelmi összefüggései hasonlóak, az előadások és a gyűjtött kulturális örökség mindegyikben releváns, és az országokban történő közös terjesztése sokkal erősebb hatást gyakorolhat, mint az elkülönített nemzeti szintű kezdeményezések.

A program a Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

european cultural foundation

Lezárult!

PROJEKT NEVE

European Family

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Sonia Carmona Tapia, Lakatos Lucia, Richard O’Neill, Sebastiano Spinella

PROJEKT RÖVIDEN

A projekt során egy online színházi videósorozatot hoztunk létre, amely bemutatja egy többnemzetiségű roma család életét, amelynek tagjai különböző régiókban, országokban élnek, és a jelenlegi, a koronavírus okozta bizonytalan helyzetben különböző kihívásokkal néznek szembe az oktatással, a digitális eszközökkel, a lakhatással, a foglalkoztatással és más kérdésekkel kapcsolatban. Az innovatív művészi formátum Európa-szerte összekapcsolja a roma művészeket, és elér olyan közönséget is, amelyet a „hagyományos” színház nem képes.