Roma Hősök oktatási módszertan

Roma Hősök oktatási módszertan

A Független Színház Magyarország 2017-ben az első Nemzetközi Storytelling Fesztivál után dolgozta ki a Roma Hősök című oktatási módszertant. Ez az első oktatási módszertan, amely nemzetközi színtéren is foglalkozik a roma drámairodalommal, színházzal, alkotókkal és hősökkel.

Célok:

  • Felhívni a figyelmet a roma drámairodalom értékeire.
  • Betekintést nyújtani Európa különböző országaiban élő roma csoportok életébe.
  • Drámai hősök történetei, döntései, nehézségei, aktivitásának megismerése.

A workshop hatására a résztvevők jobban megismerik egymást, és az eltérő roma közösségeket. Fejlődik a kommunikációs és vitakultúrájuk, nyitottabbá válnak az eltérő nézőpontokkal szemben, és javulnak együttműködési készségeik.

A foglalkozás két részből áll és az alábbiak szerint épül fel:

Az első alkalom során a résztvevők néhány alkotás, hős elemzésével, megvitatásával foglalkoznak. Kezdetben általánosságban vitatjuk meg, hogy kinek mitől hős a hős, majd a drámákon keresztül megismerjük a drámák hősét. Közösen elemezzük a legfontosabb narratívákat: nehézség, aktivitás, döntés, cselekvés, hatás.

A második részben a saját hősök és hőstettek kerülnek előtérbe. A résztvevők a saját hősük történetét, és a saját hőstetteiket osztják meg egymással. A csoport számára leginkább izgalmas történetekhez, illetve témákhoz kapcsolódóan közös alkotásokat (pl.: színházi jelenet, képzőművészeti alkotás, írás) hoznak létre, és mutatnak be egymásnak.

Részletes prezentációnk itt tölthető le!

Bővebb információk: info@independenttheater.hu e-mail címen!

 

ROMA HŐSÖK AZ EURÓPAI VÁROSOK UTCÁIN 

Menjünk a szabadba! Vigyük a roma hősöket az utcára!

A Roma hősök az európai városok utcáin című művészeti, nem-formális és oktatási gyakorlatokat tartalmazó esszégyűjtemény, 
a Független Színház Magyarország “Mi vagyunk ’56!” – történelmi emlékezet az utcán című esettanulmányának, illetve partnerszervezeteink, a Giuvlipen, az AAIÚN Producciones és a Rampa Prenestina saját esettanulmányainak gyűjteménye. 

 

A projekt az Erasmus+ támogatásával valósult meg. 

Négy művészeti és oktatási területen működő roma színház Budapesten, Rómában, Bukarestben és Sevillában a városok utcáira helyezte a színházat. Olyan történeteket gyűjtöttünk össze, amelyek rávilágítottak a roma közösségek fontos szerepére városaink múltjában és jelenében. A történetek alapján színdarabokat írtunk és előadásokat készítettünk, amelyeket szabadtéren mutattunk be, illetve kapcsolódó feldolgozó workshopokat valósítottunk meg. Mindezt kortárs roma alkotók és trénerek részvételével, akik nem csak megvalósítói, hanem tervezői is voltak a művészeti és oktatási kezdeményezéseknek.

A Roma Hősök az európai városok utcáin (RoHeSEC) című módszertani gyűjtemény a feliratokra kattintva érhető el magyar nyelven/angol nyelven.

Az elkészült “Mi vagyunk ’56!” – történelmi emlékezet az utcán című esettanulmány IDE kattintva érhető el.
Az esettanulmányban a Roma hősök az utcán című – művészeti, nem-formális és oktatási gyakorlatokat tartalmazó –  gyűjteményhez kapcsolódó előadásunkról olvashattok, mely az 1956-os forradalom egy napját dolgozza fel interaktív, sétaszínházi keretek között.

Partnereink:
  • Rampa Prenestina (Olaszország): Genesis of a Theater Company- az angol nyelvű esettanulmány itt érhető el
  • Giuvlipen (Románia): Safari Fetis – az angol nyelvű esettanulmány itt érhető el
  • AAIÚN Producciones (Spanyolország): The Time of Falah-Mankub – az angol nyelvű esettanulmány itt érhető el 

 A Roma hősök az utcán esszégyűjteményt és a kapcsolódó megvalósult projekteket megalapozó dokumentum itt olvasható: Foundation Bricks

Az összes esettanulmány és az esszégyűjtemény elérhető eredeti nyelveken és angol nyelven is a weboldal angol nyelvű felületén.

További információ: info@independenttheater.hu

 

A SZÍNHÁZ MINDENKIÉ – közösségi színházi módszertan

A Független Színház Magyarország közösségi színházi módszertana a színház által 2021-ben és 2022-ben, hátrányos helyzetű fiatalok csoportjaival megvalósított közösségi színházi kezdeményezéseinek hátterét, céljait, módszereit foglalja össze.

A lentebb olvasható módszertan bemutatja az eszköztárunk, megközelítésünk sarkalatos pontjait a csoportok által létrehozott alkotások folyamatain, eredményein, tapasztalatain és hatásain keresztül. Reméljük, hogy az ebből levont következtetések, tanulságok és jó gyakorlatok nem csak a saját csapatunk munkáját segítik majd, de más színházi és informális oktatási, ifjúsági szervezetek, kezdeményezések, csapatok és szakértők számára is inspiráló, gyakorlati szinten is használható lesz.

“A színház számunkra nem csak egy a művészetek közül, hanem a demokrácia leképeződése. A drámairodalom aktív hősei a kihívásokra döntéssel és cselekvéssel reagálnak, ezzel alakítva saját és környezetük sorsát – éppúgy, mint az aktív állampolgárok a mindennapokban. Mintát adnak arra, hogyan élhetnénk életünket, hogyan alakíthatnánk közös világunkat.”

A módszertan létrehozására a Badur Alapítvány és a Független Előadó-Művészeti Szövetség adott lehetőséget támogatásukkal, melyet ezúton is köszönünk.

A színház mindenkié című közösségi színházi módszertanunk IDE kattintva érhető el.

 

(ROMA) HŐSÖK A SZÍNHÁZBAN, AZ OKTATÁSBAN ÉS A MINDENNAPOKBAN

 

 

Roma Hősök oktatási módszertanunk már Olaszországban, Spanyolországban és Romániában is elérhető. Az idei évtől a Roma Hősök workshopok már több országban kortárs trénerek bevonásával valósulnak meg. „(Roma) Hősök a színházban, az oktatásban és a mindennapokban” címmel indítottunk közös projektet három külföldi partnerünk bevonásával az Erasmus+ finanszírozásával. A projekt célja egy nemzetközi szinten is használható Roma Hősök oktatási módszertan fejlesztése. A Roma Hősök foglalkozások hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy a roma drámák, drámai hősök és közösségek sokszínűségét, kihívásait és értékeit is megismerjék. Megvitassák, saját környezetükben és magukban is felfedezzék a hőst.

Roma Hősök módszertanunkat partnereinkkel közösen fejlesztettük ki.

PARTNEREK:
  • Rampa Presentina (Olaszország)
  • The Roma Actors Association – Giuvlipen (Románia)
  • para La I+D Independiente Del Teatro Profesional En Andalucía (Spanyolország)

A közös módszertan a nem formális oktatás, szemléletformálás, a művészeti oktatás és a roma drámák eszközeit és szempontjait egyaránt felvonultatják. Az egyes partnerországok esettanulmányai bemutatják a kortárs trénerek képzésének és az általuk megvalósított workshopoknak a módszereit és eredményeit. A workshopok során alkalmunk nyílik a fiatalokkal való együttműködésre, és arra, hogy megmutassuk nekik a roma színház értékeit, a körülöttük élő roma drámai hősöket, saját hőseiket és hőstetteiket. Mindez fejleszti a kreatív és kooperációs készségeiket, önkifejezési módjukat és kritikai gondolkozásukat.

A módszertanban felvázoljuk a projektben résztvevő partnerországok történelmi, társadalmi kontextusait, valamint a munkánk során megcélzott konkrét célcsoportokat. A tanulmány részeként rámutatunk a színházban rejlő lehetőségekre kiemelten a storytelling műfajra, és arra, hogy az általunk használt „játékosítás” elve, hogyan fejleszteni a csoporton belüli viszonyokat és tudja megerősíteni a fiatalokat.

Az elkészült tanulmány ide kattintva érhető el: FOUNDATION_BRICKS_HU

Esettanulmány és módszertani áttekintés a Független Színház Magyarország Roma Hősök Workshophoz kapcsolódó 2019-2020-as kortárs trénerképzésről: HUNGARY_CASE_STUDY_HU

Az angol,olasz, spanyol és román nyelvű tanulmány IDE kattintva érhető el!

SZÍNHÁZ A CORONA IDEJÉN

MEGJELENTETTÜK LEGÚJABB KIADVÁNYUKAT

A TELJES ANYAG A CIKK VÉGÉN OLVASHATÓ ANGOL NYELVEN

AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN A VILÁG SZÍNHÁZAI SZÁMOS KIHÍVÁSSAL NÉZTEK SZEMBE A LEZÁRÁS MIATT. SZÍNHÁZUNK EZEKRE A KIHÍVÁSOKRA ONLINE FELÜLETEKRE KÉSZÍTETT SZÍNHÁZI VIDEÓKKAL, SZABADTÉRI TÚRASZÍNHÁZI ELŐADÁSOKKAL, VALAMINT A HAGYOMÁNYOS ELŐADÁSOK VIDEOFELVÉTELÉVEL ÉS ONLINE TERJESZTÉSÉVEL REAGÁLTUNK. „SZÍNHÁZ CORONA IDEJÉN” CÍMŰ KIADVÁNYBAN FOGLALTUK ÖSSZE MÓDSZEREINKET. BÍZUNK BENNE, HOGY MÓDSZEREINK, TAPASZTALATAINK ÉS JAVASLATAINK INSPIRÁLHATJÁK MÁS SZÍNHÁZAK MUNKÁJÁT IS.

Amikor elkezdődött a korlátozás időszaka Magyarországon, színházunk olvasószínházi előadást tervezett a Színházi Világnapra (2020. március 27-én) Ruzdija Sejdovic és Jovan Nikolic „Kosovo, mon Amour” című darabját mutattuk volna be. Hogyan hat a társadalomra a gyűlölet? Hogyan állhatunk ki identitásunk és értékeink mellett? A darab ezeket a témákat dolgozza fel. A Független Színház Magyarország hosszú évek óta tiszteleg a Nemzetközi Színházi Nap előtt. A jelenlegi helyzethez igazodva, új műfajban, telefonnal rögzített, a színészek élettereiben forgatott videós összeállítás formájában tettük elérhetővé az előadást.

AZ ONLINE MUNKA NEMZETKÖZI SZINTEN, AZ EURÓPAI CSALÁD CÍMŰ ELŐADÁS

A nemzetközi színházi produkciók általában nagyon drágák. Az előadás létrehozásával kapcsolatos alapvető költségek felett fedezni kell az utazás, szállás, napidíj költségeit is. Kísérleti esetünkben együttműködést akartunk végezni anélkül, hogy egymáshoz utaznánk.
Európai család – A karantén más-más helyen éri egy roma család különböző tagjait. Kizárólag videóchaten keresztül tudják tartani a kapcsolatot egymással, elszigetelten kell szembenézniük veszteségeikkel és kihívásaikkal, a közöttük meghúzódó rejtett konfliktusokkal és titkokkal. Egy ponton úgy tűnik, itt már csak a csoda segíthet. Az előadás valós történetekből született, Európa különböző pontján élő, karanténba kényszerült roma emberek személyes élményei alapján.  A közreműködő művészek saját tapasztalataikkal gazdagítva formálták meg az előadást az internet adta lehetőségeket kihasználva, saját otthonaikból végezve az alkotómunkát, ami jó példa arra, hogyan lehet a fizikai határokat áthidalni a színház iránti szeretet jegyében.

KÜLTÉRI PRODUKCIÓK

Mivel a színházakat bezárták, de a szabadtéri tevékenységeket 2020 tavaszán engedélyezték, így társulatunk kitelepült a szabadba, hazánkban mi voltunk az első olyan színház, amely túraszínházi – előadást rendezett.
Falunap – Lápos bármelyik falu lehetne ma Magyarországon: a napi megélhetésért küzdő, jobb és rosszabb, de mindenképp szerethető lakosokkal. Az évente megrendezett falunapra városi nyomorturisták látogatnak el, és a szegényes, de leleményes falucska ünnepnapján túl igazi emberi tragédiákba is belebotlanak a gasztro-színházi előadás résztvevői. Mennyi esélye lehet itt egy gyerekét egyedül nevelő cigányasszonynak, munkalehetőség nélkül? Hol a remény, amikor a legnagyobb jószándék is csak ellenünk fordítja a számunkra fontos embereket? Mi kell ahhoz, hogy a gátlástalanság útjára lépjünk, amikor már végképp nincs kiút? Hol a határ emberség és embertelenség között? Hasonló kérdésekre kapnak választ a Gellért-hegy buja oldalában sétáló faluturisták, miközben a falu különleges ínyencségeit is megkóstolhatják.

Teljes anyag: Theater_in_Time_of_Corona

A kiadvány az Európai Kulturális Alap, az ERIAC és a Badur Alapítvány támogatásával jött létre.